Czasownik ‚be’ w qr kodach

Na lekcjach angielskiego w klasie czwartej omawiamy zastosowanie czasownika ‚be’ – być. Zorganizowaliśmy w klasie mały challenge dla uczniów poprzez grę z liveworksheets połączoną z qr kodami. Można, ale nie trzeba przygotowywać swoich materiałów, szukamy gotowych na stronie liveworksheets, która zawiera wygodną opcję do samosprawdzania. Zadanie, które wybrałam wiązało się też z qr kodami. Niektórzy uczniowie nie mieli telefonów albo mieli problem ze skanowaniem, więc wyświetlałam kody na tablicy interaktywnej i skanowaliśmy razem. Zadanie też świetnie się sprawdzi jako praca domowa lub powtórkowa. Linki z zadaniami poniżej. Have fun:)

https://www.liveworksheets.com/yn869996en?fbclid=IwAR1ukz5MI58GkhO7uu0YzCjyXxpV6vXS-DWEfma5lQM0T7T8DFa-mwgmtK0