Uczymy o celach zrównoważonego rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju to cele ONZ na lata 2015-2030 zmierzające do poprawy warunków życia w szerokim zakresie, zaczynając od lepszej edukacji, zdrowia, klimatu, kończąc na dbaniu o życie w wodzie i na lądzie. Gotowe materiały, inspiracje i linki, jak realizować te wielkie cele małymi krokami w swojej klasie.

 

https://wke.lt/w/s/IWNjW8

1024px-Sustainable_Development_Goals