Wybierz zawód-lekcja Skype z naukowcem

Uczniu, jaki zawód interesuje cię w przyszłości? Porozmawiaj o tym z naukowcem, artystą lub innym zawodowcem  przez Skype. Poniżej link z bazą dostępnych tematów.

Nam udało połączyć się z Estonią, z genetykiem zajmującym się udomowieniem wilków i psów. Poznaliśmy największe skupiska drapieżników na świecie i zależności w łańcuchu pokarmowym.

Być może to nowa inspiracja zawodowa dla uczniów? Sprawdź!

 

https://education.microsoft.com/skypeascientist

Cultural diversities -Skype lesson from Vietnam

We have prepared Skype lesson about national customs in many parts of the world much earlier. The activities were focused on the work on the presentation of cultural diversity and designing the customs of their own country. The initiator of the project was a teacher from Vietnam Ms Hue Bich.

Thanks to the project, we got to know the life and everyday life of the inhabitants of Vietnam. They were also interested in Polish traditions about drowning Marzanna (welcoming the first spring day) and Midsummer Night (welcoming the first summer day). An English conversation with many countries (Egypt, Brazil, Vietnam, Poland) is another adventure in overcoming language and cultural barriers. In Vietnam it was 8 am, in Poland 3 am. Oh,  little time difference ….

Zwyczaje narodowe – lekcja Skype o kulturze

Lekcję Skype o zwyczajach narodowych w różnych częściach świata przygotowaliśmy dużo wcześniej. Działania skupione były wokół pracy nad prezentacją o różnorodności kulturowej oraz zaprojektowaniu obyczajowości własnego kraju. Inicjatorką projektu była nauczycielka z Wietnamu.

Dzięki projektowi poznaliśmy życie i codzienność mieszkańców Wietnamu. Oni także byli zainteresowani polskimi tradycjami o topieniu Marzanny i nocy świętojańskiej. Rozmowa po angielsku z wieloma państwami (Egipt, Brazylia, Wietnam, Polska) to kolejna przygoda w pokonywaniu barier językowych i kulturowych. W Wietnamie jest 8 rano, u nas 3 w nocy. Ot, choćby różnica…. czasowa.

VisitPoland – first Skype lesson about Poland done

It is nice to hear that teachers and students from the world are interested in the Polish country, history, culture and education. On the basis of student work, I prepared a Sway presentation on this subject and placed it in the Skype lessons database on the Microsoft Education platform. School from India, from Salem – Helikx Open School – under the

supervision of IT teacher Mr. Kishore Kumar was curious about information about our country and life in Europe. It promises to be a further stage of Polish-Indian cooperation.

The subject of the Skype lesson on Poland includes geographical, historical, cultural and educational information. However, the Skype connection gives you so much freedom that we can talk about any topic. At the first Skype lesson, Indian participants were interested in the Polish education system. So I shared my experiences about Polish school, subjects, exams. Next session planned for Indian teachers in April. Then,

the students exchange experiences about education.

You can conduct the Skype lesson together with students. Each student gets the selected element of the presentation for a short discussion. You do not need additional preparation, everything is described in the presentation.

So open the door of your class for an international adventure 🙂

Komunikuj się pozytywnie – projekt Rok Relacji i Współpraca Skype

Wiosennie i bardzo pozytywnie 21 marca zakończyliśmy projekt „Pozytywna komunikacja” w SP 35 Gdańsk w ramach działań ogólnopolskich (Rok Realcji) i globalnych (Impact Project jako Skype Collaboration). Impact Project to współpraca 64 szkół z 25 krajów o celach zrównoważonego rozwoju. W projekcie zwracaliśmy uwagę na ważność  dobrego samopoczucia i zdrowia czyli jak pozytywna komunikacja poprawia relacje międzyludzkie.

 

 

49739329_1197200763770097_6997225830900301824_n

 

Pozytywna komunikacja to cykl działań klasy 8a z nauczycielką Małgorzatą Buszman w międzynarodowym projekcie Impact Project jako części Skype Collaboration (Współpraca Skype) – 64 szkoły z 25 państw. Od stycznia do marca  podjęliśmy następujące działania prowadzone w języku polskim i angielskim:

*rozmawiliśmy czym jest  pozytywna komunikacja, szacunek – aplikacja Flipgrid (krótkie video)

https://flipgrid.com/teawuyr

*dialogi polsko-angielskie – dlaczego i jak warto być życzliwym – aplikacja Kizoa

*uczeń-mistrzem – uczymy młodszych uczniów jak być życzliwym – lekcje życzliwości

klasa 8a w klasie 3a przekazała plakaty życzliwości (polsko-angielskie)

* dzień życzliwości – powiedz komuś coś miłego (kartki – zrywki na szkolnych drzwiach)

* lekcja Skype z Maroko

rozmawialiśmy z uczniami z Maroko o celach zrównoważonego rozwoju. My opowiedzieliśmy o pozytywnej komunikacji. Z Maroko obejrzeliśmy produkty zrobione własnoręcznie przez uczniów z produktów wtórnych (recyklingowych).

 

International Happiness Day – Międzynarodowy Dzień Szczęścia (Polish-English)

Międzynarodowo i szczęśliwie w Dniu Szczęścia w SP 35 Gdańsk z klasą 5d i w Wietnamie:):):)

W Międzynarodowym Dniu Szczęścia połączyliśmy się z odległym azjatyckim państwem – Wietnamem. Po serii pytań odgadliśmy kraj rozmówców. Następnie porozmawialiśmy o jedzeniu i przepisie na sajgonki. Było miło spędzić wspólne chwile z rówieśnikami na drugim końcu świata.

W bazie lekcji Skype na Microsoft Education Community możesz dołączyć do setek projektów lub stworzyć swój. Okazji do połączen, tematów i rozmów są miliony!

pomysły sprawdz tutaj

http://msft.social/bL6w3a

 

Internationally and happily on the Happiness Day in SP 35 Gdańsk with class 5d and in Vietnam 🙂 🙂 🙂

On the International Day of Happiness, we connected with a distant Asian state – Vietnam. After a series of questions, we guessed the country of the interlocutors. Then we talked about the food and the recipe for spring rolls. It was nice to spend time together with peers at the other end of the world.

In the Skype lesson database on the Microsoft Education Community, you can join hundreds of projects or create your own. There are millions of opportunities for calls, topics and conversations!

ideas check here

http://msft.social/bL6w3a

21st Century Teachers’ Conference in Nigeria, Port Harcourt

The 21st century Teachers’ Conference in Nigeria:)
We are happy to inform about the Nigerian training session for teachers and other school communities members (parents, school owners and others).
It  is being organised  by #CS First Lagos on the 6th April 2019 at 10 a.m. in Port Harcourt.
We invite all Nigerian school communities to register online to this remarkable event.
At this training we will also be launching CS First Lagos and Edu -Tech Nigeria. These forums are targeted towards promoting technology and education.
 The event is powered by Microsoft Education. As a participant of the event you will be able to join Microsoft Education Community and share your experiences worldwide!
Don’t miss this chance.
 The main target for this training is to share our experiences about:
1. the need to introduce technology in the classroom
2. the need for teachers to be IT Compliant
3. technology that can help and improve teaching skills that will have
  impact on the students
 4. the need to encourage collaboration among student as a tool to bring
  out their creativity.
We do hope that we will empower ourselves to be better educators in our different classrooms.
More information and registration – see  our website!
Join us, share us, create with us:)
See our guest speakers below: 53165030_325146478206619_2678747372820889600_o (1)54525607_1540547482742183_8881513135677112320_n53801499_343029039658017_693474542122696704_n53808755_2263685310320135_2777943469337870336_n54378999_798648613833587_3207390716619653120_n54434791_393721714512000_1324852056237801472_n53754284_555374491627862_4060105822691131392_n