Komunikuj się pozytywnie – projekt Rok Relacji i Współpraca Skype

Wiosennie i bardzo pozytywnie 21 marca zakończyliśmy projekt „Pozytywna komunikacja” w SP 35 Gdańsk w ramach działań ogólnopolskich (Rok Realcji) i globalnych (Impact Project jako Skype Collaboration). Impact Project to współpraca 64 szkół z 25 krajów o celach zrównoważonego rozwoju. W projekcie zwracaliśmy uwagę na ważność  dobrego samopoczucia i zdrowia czyli jak pozytywna komunikacja poprawia relacje międzyludzkie.

 

 

49739329_1197200763770097_6997225830900301824_n

 

Pozytywna komunikacja to cykl działań klasy 8a z nauczycielką Małgorzatą Buszman w międzynarodowym projekcie Impact Project jako części Skype Collaboration (Współpraca Skype) – 64 szkoły z 25 państw. Od stycznia do marca  podjęliśmy następujące działania prowadzone w języku polskim i angielskim:

*rozmawiliśmy czym jest  pozytywna komunikacja, szacunek – aplikacja Flipgrid (krótkie video)

https://flipgrid.com/teawuyr

*dialogi polsko-angielskie – dlaczego i jak warto być życzliwym – aplikacja Kizoa

*uczeń-mistrzem – uczymy młodszych uczniów jak być życzliwym – lekcje życzliwości

klasa 8a w klasie 3a przekazała plakaty życzliwości (polsko-angielskie)

* dzień życzliwości – powiedz komuś coś miłego (kartki – zrywki na szkolnych drzwiach)

* lekcja Skype z Maroko

rozmawialiśmy z uczniami z Maroko o celach zrównoważonego rozwoju. My opowiedzieliśmy o pozytywnej komunikacji. Z Maroko obejrzeliśmy produkty zrobione własnoręcznie przez uczniów z produktów wtórnych (recyklingowych).

 

International Happiness Day – Międzynarodowy Dzień Szczęścia (Polish-English)

Międzynarodowo i szczęśliwie w Dniu Szczęścia w SP 35 Gdańsk z klasą 5d i w Wietnamie:):):)

W Międzynarodowym Dniu Szczęścia połączyliśmy się z odległym azjatyckim państwem – Wietnamem. Po serii pytań odgadliśmy kraj rozmówców. Następnie porozmawialiśmy o jedzeniu i przepisie na sajgonki. Było miło spędzić wspólne chwile z rówieśnikami na drugim końcu świata.

W bazie lekcji Skype na Microsoft Education Community możesz dołączyć do setek projektów lub stworzyć swój. Okazji do połączen, tematów i rozmów są miliony!

pomysły sprawdz tutaj

http://msft.social/bL6w3a

 

Internationally and happily on the Happiness Day in SP 35 Gdańsk with class 5d and in Vietnam 🙂 🙂 🙂

On the International Day of Happiness, we connected with a distant Asian state – Vietnam. After a series of questions, we guessed the country of the interlocutors. Then we talked about the food and the recipe for spring rolls. It was nice to spend time together with peers at the other end of the world.

In the Skype lesson database on the Microsoft Education Community, you can join hundreds of projects or create your own. There are millions of opportunities for calls, topics and conversations!

ideas check here

http://msft.social/bL6w3a

Lekcja Skype o Polsce w bazie Microsoft Education

W tym tygodniu przygotowaliśmy wraz z uczniami SP 35w Gdańsku pierwszą lekcje Skype o Polsce w bazie lekcji platformy edukacyjnej Microsoft Education. Wspólna praca i prezentacja o historii, geografii i atrakcjach turystycznych w Polsce przyniosła wiele satysfakcji. Zachęcam Was też do takich działań, przeczytajcie poniżej jak to zrobić.

Lekcje Skype są doskonałym źródłem do komunikacji międzynarodowej z wielu przedmiotów. Ich bezcenna wartość to możliwość bezpośrednich rozmów  z ludźmi i zdobycia informacji, których nie znajdziemy w podręcznikach szkolnych. Możemy dowiedzieć się na przykład ciekawostek literackich (lekcje z prelegentem), wirtualnie zwiedzić muzeum (np Wyoming w USA) czy przygotować projekt współpracy szkół przez Skype o dowolnej tematyce.

Lekcja Skype,którą zamieściliśmy w bazie Microsoft Education Community to przykład współpracy szkół przez Skype. Najpierw należy napisać krótkie zgłoszenie o celach projektu w zakładce materiały -stwórz i podziel się  na stronie https://education.microsoft.com/ .

 

Po zatwierdzeniu zgłoszenia, lekcja jest umieszczana w bazie lekcji Skype i zainteresowani z całego świata mogą poprosić o udział w lekcji po wcześniejszej twojej akceptacji terminu.

Pomyśl o temacie i działaj!

Niesamowite doświadczenia z lekcji Skype z uniwersytetu w Dubaju. Extraordinary experiences from Skype lesson at Zayed University in Dubai (Polish-English)

Dzisiaj, w ramach dni otwartych szkoły, odbyliśmy w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdańsku niezwykłą lekcję Skype. Na chwilę staliśmy się częścią międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Zayed w Dubaju, na której nauczycielka Pani Soad Mizher prowadziła warsztaty o lekcjach Skype. Jednym z uczestników lekcji był znany piłkarz z Kuwejtu Hashem Adnan.

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Językoznawstwa i Języków Stosowanych (ALLT 2019) jest objęta patronatem Ministra Kultury i Rozwoju Wiedzy i odbywa się w dniach od 7 do 9 marca 2019 roku w Zayed University Convention Center, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, pod hasłem: Angażowanie się w zmiany: nowe perspektywy nauczania i uczenia się.

Podczas lekcji Skype, najpierw zagraliśmy w Mystery Skype, czyli odgadywanie miejsca swojego rozmówcy. Nie było łatwo znaleźć ten mały, jednak jak malowniczy i popularny kraj. Potem chwilę porozmawialiśmy o sporcie. Okazało się, że jednym z uczestników jest znany piłkarz z Kuwejtu Hashem Adnan, który zna wiele drużyn piłkarskich z Polski. Piłkarz dociekliwe pytał o puchary, które stały w naszej klasie.

To była niezapomniane spotkanie ze wspólną wymianą doświadczeń. Uczymy się globalnie i od siebie nawzajem.

assets_images_1152x492_55Inked53584769_943508629372999_6268815883058020352_n_LI53761863_943508722706323_3748035289965133824_nBez tytułu

 

Ms Gosia

Today, as part of the open days of the school, we had an amazing Skype lesson at the Primary School No. 35 in Gdańsk. For a while, we became a part of an international conference at the University of Zayed in Dubai, where teacher Soad Mizher led workshops about Skype lessons. One of the participants of the lesson was a well-known football player from Kuwait Hashem Adnan.

The Applied Linguistics and Language Teaching International Conference and Exhibition (ALLT 2019) is held from March 7th to 9th 2019 at Zayed University Convention Centre, Dubai, United Arab Emirates, under the theme:

Engaging in Change: New Perspectives of Teaching and Learning

During the Skype lesson, we first played in Skype Mystery, that is, guessing the place of your interlocutor. It was not easy to find this small, but like a picturesque and popular country. Then we talked a little bit about sport. It turned out that one of the participants is a well-known footballer from Kuwait Hashem Adnan, who knows many football teams from Poland. The inquisitive footballer asked about the cups that were in our class.

It was an unforgettable meeting with a shared exchange of experience. We learn globally and from each other.


	

Skype lesson at the conference at Zayed University in Dubai

This is an honourable and remarkable challenge to be a guest speaker at one of the Skype sessions organised at the international conference ALLT 2019 at the Zayed University in Dubai. This is a part of training workshops of Ms Soad Mizher – a teacher and trainer in Dubai. We would like to share our experiences in using Skype in the Classroom program thanks to Microsoft Educator Community.

The Applied Linguistics and Language Teaching International Conference and Exhibition (ALLT 2019) is held from March 7th to 9th 2019 at Zayed University Convention Centre, Dubai, United Arab Emirates, under the theme:

Engaging in Change: New Perspectives of Teaching and Learning

The Conference aims to enhance the professional and knowledge levels of the teachers and applied linguists through achieving the following objectives:

 • Exchange knowledge and experiences and discuss mechanisms of elevating the performance level of both fields specialists.
 • Inform the participants of the latest international publications in the fields of teaching and applied linguistics.
 • Present latest modern technologies and leading practices of the fields of English teaching and Applied Linguistics.
 • Highlight the importance of scientific research conducted by the applied linguists and enhance the overall performance of English teachers
 • Promote the culture of innovation and leadership in both fields.

source about the conference details : http://allt-uae.org

 

Aplikacje Skype, Sway, Flipgrid- innowacja pedagogiczna

46460852_2193646657321730_7225650784615006208_nDla nauczycieli nieprzekonanych do technologii mam dziś sporą dawkę nowości do użycia od zaraz w Waszej klasie, zgodnie z podstawą programową. Aplikacje Microsoft Education: Skype, Sway, Flipgrid dostępne na każdym przedmiocie w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów i pracy projektowej.

Poniżej przedstawiam prezentacje Sway jak korzystać z lekcji Skype oraz część innowacji pedagogicznej, jakie są wymagania formalne i podstawa prawna oraz moje pomysły na lekcje na angielskim i historii. Do tego wzoru można oczywiście zmienić tematykę, korzystając z bezpłatnej bazy lekcji Microsoft Education (https://education.microsoft.com). Platforma zawiera program Skype w klasie, dzięki któremu możecie pracować z edukatorami na całym świecie, rejestrując się na wybrane lekcje. Tutaj jest potrzebna znajomość angielskiego, ale np do udziału w szkoleniach używamy polskiego (dostępne są napisy )

O narzędziach Microsoft możecie też przeczytać na blogu Doorty Kujawy – Weinke

http://inspirowniaedukacyjna.blogspot.com/2019/02/narzedzia-microsoft-realizacja-podstawy.html

 

Przejdź do tego Swaya

                            INNOWACJA PEDAGOGICZNA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII

APLIKACJE EDUKACYJNE MICROSOFT (SKYPE, SWAY, FLIPGRID)

A KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW”

Temat: Aplikacje edukacyjne Microsoft (Skype, Sway, Flipgrid) w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, zgodnie z treścią podstawy programowej 2017 r.

Autorzy: Małgorzata Dobke-Buszman, Sylwia K

Realizatorzy: : Małgorzata Dobke-Buszman, Sylwia K

Okres realizacji: marzec 2019 – luty 2020

Miejsce innowacji: Szkoła Podstawowa nr 35 z oddziałami sportowymi w Gdańsku

Rodzaj innowacji: metodyczno-programowa

Zakres i warunki: Innowacja będzie realizowana w klasie 5a i 5c na zajęciach lekcyjnych oraz fakultatywnych zajęciach z języka angielskiego i historii

Program ulegający modyfikacji:

– historia – Program nauczania historii „Wczoraj i dziś” kl. IV-VIII zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 r.

– język angielski – Program nauczania języka angielskiego dla klas 4-8 z 2017.

I PODSTAWA PRAWNA I ZAŁOŻENIA

Prezentowana innowacja metodyczno-programowa oparta jest w przeważającej mierze na programie nauczania języka angielskiego dla kals 4-8 zgodnego z nową podstawą programową z 2017 oraz na programie nauczania historii „Wczoraj i dziś” kl. IV-VIII z 2017.

Zgodnie z podstawą programową z 2017, innowacja zakłada rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez nowe technologie i prace projektowe na historii i angielskim.

Innowacja powstała w oparciu o :

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977)

• Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (D.U. z 2002, nr 23, poz. 225 ze zmianami)

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) -art. 22 ust. 2 pkt 6.
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. Poz. 60) – art. 15 pkt 29b.
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. nr 56, poz. 506 ze zm.).

II ZAKRES INNOWACJI

Innowacja pedagogiczna z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez stosowanie nowoczesnych aplikacji na języku angielskim i historii skierowana jest do uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej nr 35 z oddziałami sportowymi w Gdańsku.
Założeniem innowacji jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów dzięki nowym technologiom i pracy projektowej na historii i angielskim.

W innowacji wykorzysta się następujące bezpłatne i proste w użyciu aplikacje: Skype, Sway i Flipgrid.

Skype to bezpłatny komunikator rozmów międzynarodowych. Lekcje Skype to program na darmowej platformie edukacyjnej Microsoft Education polegający na korzystaniu z bazy lekcji międzynarodowych, głównie w języku angielskim:

lekcje Skype z prelegentem – lekcje ze specjalistą danej dziedziny np. pisarzem, weteranem armii

Mystery Skype – gra – zagadka, polegająca na odgadnięciu miejsca swojego rozmówcy na podstawie pytań i odpowiedzi tak/nie

Skype Collaboration – współpraca projektowa przez Skype, uczniowie pracują w obrębie tematu, wykonują zaplanowane działania i w podsumowaniu dzielą się efektami podczas połączenia Skype

Virtual Field Trip – wirtualna wycieczka Skype, udział uczniów w zwiedzaniu obiektu przez Skype np. muzeum, parku i innych

Sway to aplikacja tworzenia dynamicznych i nowoczesnych prezentacji. Z łatwością dodaje się zdjęcia, filmy, które są dostępne podczas pracy aplikacji. Jest to unowocześniona wersja prezentacji PowerPoint, nie wymagająca zapisywania, działająca poprzez udostępniony link.

Flipgrid to narzędzie umożliwiające nagranie krótkich filmów na wybrany temat. Uczniowie mogą wypowiedzieć się w temacie i przekazać swoje opinie w szybki sposób. Dzięki odpowiedniemu linkowi, dostęp do wskazanego zadania jest globalny.

W innowacji zamierza się rozwijać następujące kompetencje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2012 r. poz. 977:

 1. czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;
 2. myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
 3. myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
 4. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
 5. umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
 6. umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
 7. umiejętność pracy zespołowej.

Przewiduje się realizację sześciu zadań edukacyjnych łączących historię i angielski:

 1. współpraca projektowa Skype „Ludzie, którzy mieli wpływ na dzieje ludzkości” – marzec/kwiecień 2019
 2. współpraca projektowa Skype oraz aplikacje Sway i Flipgrip „Fakty o twoim kraju” – maj/czerwiec 2019
 3. Mystery Skype – gra – zagadka z uczniami Meksyku – jakie to zwierzę wrzesień 2019
 4. wirtualna wycieczka Skype – muzeum w Wyoming o prawach kobiet – pazdzienik/listopad 2019
 5. prelegent Skype z Australii oraz aplikacje Sway i Flipgrid– porównanie polskich i australijskich tradycji Bożego Narodzenia – grudzień 2019
 6. prelegent Skype z USA – weteran wojenny wspomina II wojnę

Innowacje będzie prowadzona w klasach piątych (od nowego roku szkolnego – szóstych) w ramach godzin lekcyjnych oraz w wymiarze 1 fakultatywnej godziny języka angielskiego w miesiącu i 1 fakultatywnej godziny historii w miesiącu.
Uczniowie będą rozwijali poprzez prace w projektach z narzędziami Skype, Sway i Flipgrid swoje umiejętności społeczne i informatyczne. Będą pracować w grupach i zespołach, zdobędą ciekawą wiedzę i doświadczenia w procesie uczenia się, dokonają selekcji i analizy przedstawionych treści i materiałów, opanują sztukę jasnej komunikacji w języku ojczystym i angielskim, rozwiną umiejętności negocjacji, prezentacji i autoprezentacji.

III PRZYCZYNY I MOTYWACJA WPROWADZENIA INNOWACJI ORAZ OCZEKIWANIA Z NIĄ ZWIĄZANE

IV PRZEWIDYWANE EFEKTY WDROŻENIA INNOWACJI (w tym sposoby ewaluacji np. ankiety, obserwacje)

V CELE INNOWACJI (ogólne i szczegółowe)

Skype school tour in the USA – zwiedzanie amerykańskiej szkoły przez Skype (in English-Polish)

Today I had another Skype adventure with an American school from Illinois. I was really impressed and grateful as the students and the teacher took me on my first school tour. It was awesome for a several reasons!

 1. The students’ collaboration in groups was very efficient. They had maps, they talked a lot, discussed.
 2. Each student introduced her/himself.
 3. They worked in positive space with round tables. This space which Polish schools should change for better collaboration.
 4. When I saw these school lockers I really did feel like  watching a good American film.
 5. I took a picture of the American flag!

 

We are already planning next Skype lesson with Polish students as well.

Dzisiaj miałam kolejną przygodę ze Skype’em z amerykańską szkołą z Illinois. Byłam naprawdę pod wrażeniem i wdzięczna, gdy uczniowie i nauczyciel zabrali mnie na moją pierwszą wycieczkę po amerykańskiej szkole. To było niesamowite z kilku powodów!

1. Współpraca uczniów w grupach była bardzo wydajna. Mieli mapy, rozmawiali dużo, dyskutowali.
2. Każdy uczeń przedstawił się sam.
3. Pracowali w pozytywnej przestrzeni przy okrągłych stołach. Przestrzeń, którą polskie szkoły powinny zmienić dla lepszej współpracy.
4. Kiedy zobaczyłam te szkolne szafki, naprawdę czułam się, jakbym oglądała dobry amerykański film.
5. Zrobiłam zdjęcie amerykańskiej flagi!

Następne lekcje Skype z Ameryki w przygotowaniu.