We are in this together – live conference 25 th April

We are in this together is – the journey continues is an international online conference which was held on the 25 th April thanks to global eductors Lorreine Leo and Manjula Gajan. We shared our inspirations how we had been working with our students. I was dealing with international projects: NASA webinar, Skype lesson about plastic, conversations about Australia. Read global interactions! Listen as well !

Goście na godzinie wychowawczej online

Zwykle zapraszałam na lekcje angielskiego gości, nauczycieli, uczniów z programu Skype w klasie. Z okazji Święta Konstytucji do tematu o patriotyzmie na godzinie wychowawczej  zaprosiliśmy zastępcę dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańsk pana Grzegorza Krygera. Przygotowaliśmy swoje wypowiedzi w linku aplikacji Wakelet, który tworzyliśmy podczas lekcji wychowawczej. Możecie poczytać. Jak dołączyć gościa na platformie Teams, w filmiku poniżej.

Następnym gościem ma być Magda Gessler, ciekawe czy się uda:)

 

https://wke.lt/w/s/wJEfWE

 

15060277-1354373251264242-1014541733-o-346385

What is Poland known for? Skype collaboration project

What is Poland known for? Amber, fudges, dumplings, pork chop? Read the English lesson script and join the global Skype collaboration project. You can create a Wakelet collection about your country!

Browse the Wakelet collection with your students
https://wakelet.com/wake/e1DvR_SPe9gMhSFfxBMX_
Ask students to choose 5 items presenting Poland in groups of up to 3 people. each group creates a poster with a description
Set 10 recurring things
Create your Wakelet collection with these 10 items. Describe them in English
When a collection of 10 popular things in Poland is created, connect with another class in the world to present its presentation and learn about the culture of others. You need a Skype account in the classroom

https://education.skype.com/u/elena.shramkova

 

Here you can join:

https://wakelet.com/wake/1MHoEJPioYmdU_ch353Jz?fbclid=IwAR1IsuTVqH2jwfC5F-g5evOkNPCWnJ8O3lUZWiRQMufwfHIb13CFXv2a08E

 

Z czego znana jest Polska? Projekt współpracy Skype

Z czego znana jest Polska? Bursztyn, krówki, pierogi, schabowy? Przeczytaj scenariusz lekcji języka angielskiego i dołącz do globalnego projektu współpracy Skype.

  1. Przejrzyjcie z uczniami kolekcję Wakelet
  2. https://wakelet.com/wake/e1DvR_SPe9gMhSFfxBMX_
  3. Poproś uczniów, aby w grupach do 3 osób wybrali 5 rzeczy prezentujące Polskę. każda grupa tworzy plakat z opisem
  4. Ustalcie 10 powtarzających się rzeczy
  5. Stwórz swoją kolekcję Wakelet z tymi 10 rzeczami. Opiszcie je w języku angielskim
  6. Gdy kolekcja 10 rzeczy popularnych w Polsce jest utworzona, połącz się z inną klasą na świecie, aby przedstawić jej swoją prezentację oraz poznać kulturę innych. Potrzebne jest konto w programie Skype w klasie

https://education.skype.com/u/elena.shramkova

 

Tutaj opis projektu Skype, do którego możesz dołaczyć

https://wakelet.com/wake/1MHoEJPioYmdU_ch353Jz?fbclid=IwAR1IsuTVqH2jwfC5F-g5evOkNPCWnJ8O3lUZWiRQMufwfHIb13CFXv2a08E

Polska-unijnym-liderem-przyznawania-pozwolen-na-pobyt-dla-obcokrajowcow_article

 

Edukator Roku online

Sama nominacja i Wasze głosy to ogromne wyróżnienie! Dziękujemy!

Ogólnopolski konkurs Edukator Roku online pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji zakończony. 160 edukatorów z całej Polski zostało zgłoszonych w 5 kategoriach: przedmioty ścisłe, humanistyczne, zdrowe ciało i duch, dyrektor, rodzic.
Z SP 35 Gdańsk na liście 3 nauczycieli: Zygmunt Pilarek zajął 2 miejsce (z 8) w Polsce w kategorii zdrowe ciało i duch
Małgorzata Skwira zajęła 14 miejsce (z 27) w Polsce w kategorii dyrektor
Gosia Buszman zajęła 25 miejsce (z 50) w Polsce w kategorii przedmioty humanistyczne

The Earth Day 22 April

SUSTAINABLE DEVELOPMENT Goals TODAY IN YOUR CLASS 👌👌👌
Earth Day
We make icon templates about ecology in English. And even Peppa Pig celebrates Earth Day

Earth Day – Skype in the Classroom and Microsoft Teams. A very informative session for our students about the pollution of the world with plastic from Manuel Correia da Silva
Thank you 😎😍👑👑

 

tasks for ecological lessons:

 

https://wke.lt/w/s/0s1FIk

Skype lessons about ecology:

https://education.skype.com/search?q=earth+day&t=guestSpeakerSession&t=virtualFieldTrip&t=classroom&t=collaboration&t=resource

Dzień Ziemi 22.04

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DZIS W TWOJEJ KLASIE 👌👌👌
Dzień Ziemi🌏🌎🌍🌷
Robimy szablony ikonek o ekologii po angielsku. I nawet Świnka Peppa obchodzi Dzień Ziemi

Earth Day – Skype in the Classroom and Microsoft Teams. Bardzo pouczająca sesja dla naszych uczniów o zanieczyszczeniu świata plastikiem od Manuela Correia da Silva
Thank you 😎😍👑👑

 

zadania na lekcje ekologiczną:

 

https://wke.lt/w/s/0s1FIk

Lekcje Skype o ekologii:

https://education.skype.com/search?q=earth+day&t=guestSpeakerSession&t=virtualFieldTrip&t=classroom&t=collaboration&t=resource