Zgadnij zwierzę – gra edukacyjna Skype z Meksyku. Guess the animal – Skype game from Mexico

 

Oto kolejna dawka wykorzystania aplikacji Skype na lekcjach angielskiego, geografii czy historii. Ja dziś byłam gościem prelegentem w Meksyku i meksykańscy uczniowie wygrali ze mną w grze: zgadnij jakie to zwierzę. Świetna zabawa.

Gra za pomocą połączenia Skype opierała się na formule Mystery Skype czyli odgadnięciu zagadki, ale tym razem nie było to miejsce rozmówców. Na prośbę strony meksykańskiej, było to zwierzę. Dzieci zadawały pytania z odpowiedziami tak/nie, np czy zwierzę ma 4 nogi, czy pływa itp. Rewelacyjne ćwiczenie językowe, przyrodnicze, ale też historyczne (np. postaci).

Nowa dawka emocji i kolejnych inspiracji na globalne doświadczenia!!! No i niesamowite widoki z okolic resortu Cancun!

Here is the next dose of using the Skype application in English lessons, geography or history. Today I was a guest speaker in Mexico and Mexican students won with me in the game: guess what kind of animal it is. Great fun.

The game using the Skype connection was based on the Mystery Skype formula, that is, guessing the puzzle, but this time it was not the place of interlocutors. At the request of the Mexican side, it was an animal. The children asked questions with yes / no answers, eg if the animal has 4 legs, if it flies, etc. Excellent language, natural, but also historical (eg characters) exercise.

A new dose of emotions and further inspiration for global experiences !!! And amazing views from the Cancun resort area! 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy

Lekcja geografii na Skype z rafy koralowej na Seszelach

 

Skype-20190213-172332 Dziś mam kolejną propozycję lekcji Skype geografii/przyrody/biologii prosto z malowniczych Seszeli i Maurtiusa. Oryginalne zdjęcia z tych miejsc udostępnione przez Charlotte z ośrodka Wise Oceans zapierają dech. Cudowne:)

Nauczycielka z ośrodka Wise Ocean zajmuje się badaniem rafy koralowej wybrzeży wschodniej Afryki: Seszeli i Maurtiusa. Z lekcji dowiedzieliśmy się o florze i faunie dna oceanu i ich roli w ekosystemie. Rozmawialiśmy też o zagrożeniach zanieczyszczeń plastikiem, który jest często mylony np przez żółwie z pożywieniem. Możemy pomóc poprzez eliminację plastiku z codziennego życia.

Polecam lekcję również w tematyce podróży. Miejsca fantastyczne!

Pozytywna komunikacja – projekt ogólnopolski (Rok Relacji) i globalny (Impact Project-Skype Collaboration)

Pozytywna komunikacja to nowy projekt SP 35 Gdańsk w ramach działań ogólnopolskich (Rok Realcji) i globalnych (Impact Project jako Skype Collaboration). Impact Project to współpraca 64 szkół z 25 krajów o celach zrównoważonego rozwoju. My przystępujemy z tematem dobrego samopoczucia i zdrowia czyli jak pozytywna komunikacja poprawia relacje międzyludzkie.

Pod koniec stycznia 2019 rozpoczęliśmy w szkole tematykę rozmowy o kształtowaniu pozytywnych relacji w programie ogólnopolskim Rok Relacji. Rok Relacji w Edukacji to oddolna akcja nauczycieli i rodziców z pasją. Autorami pomysłu są Marta Rosińska i Grzegorz Śpiewak – trenerzy, językowcy, autorzy podręczników. Jej celem jest wszechstronna promocja budowania dobrych relacji w naszych szkołach oraz miejscach pracy. Chcemy wymieniać się pomysłami i scenariuszami lekcji czy warsztatów, które w praktyczny sposób pokażą, jak tworzyć i pielęgnować takie relacje w szkole.

49739329_1197200763770097_6997225830900301824_n

 

Pozytywna komunikacja to też cykl działań klasy 8a z nauczycielką Małgorzatą Buszman w międzynarodowym projekcie Impact Project jako części Skype Collaboration (Współpraca Skype) – 64 szkoły z 25 państw. W styczniu i lutym podejmujemy następujące działania prowadzone w języku polskim i angielskim:

*rozmawiamy czym jest  pozytywna komunikacja, szacunek – aplikacja Flipgrid (krótkie video)

*burza mózgów – jak zatrzymać hejt – filmik YouTube

*drama – jak rozwiązać konflikty: rozmowa zamiast krzyku – aplikacja Kizoa

*uczeń-mistrzem – uczymy młodszych uczniów jak być życzliwym – lekcje życzliwości

* piątek życzliwości – powiedz komuś coś miłego

*lekcje Skype – dzielimy się doświadczeniami z projektu z rówieśnikami ze świata

 

 

 

Skype lessons create new friendships and inspirations (English-Polish version)

Thanks to Skype lessons I have met a lot of new people who became my friends. I have  daily contact with them via Skype, Facebook and other online social media. Online communication is a sign of modern society. I am its member and I am happy:)

This week is another week of  developing my international contacts:

  • marvelous Skype lesson from Thomas Jefferson mansion with Melanie
  • great Skype interview with the writer Geoffrey Simpson
  • my extremely expected Skype conversation with Japan
  • Microsoft Trainer badge (Wow!)

Worlwide communication has never been easier.

The greatest inspirations you can get are realtions with people who devote their time and smile for conversation with you:)

 

Dzięki lekcjom Skype poznałam wielu nowych ludzi, którzy zostali moimi przyjaciółmi. Mam codzienny kontakt z nimi za pośrednictwem Skype’a, Facebooka i innych internetowych mediów społecznościowych. Komunikacja online jest oznaką nowoczesnego społeczeństwa. Jestem jej członkiem i jestem szczęśliwa 🙂

Ten tydzień to kolejny tydzień rozwijania moich międzynarodowych kontaktów:

cudowna lekcja Skype’a z rezydencji Thomasa Jeffersona z Melanie

świetny wywiad Skype’a z pisarzem Geoffreyem Simpsonem

moja bardzo oczekiwana rozmowa na Skype z Japonią

Microsoft Trainer badge (Wow!)

Globalna komunikacja nigdy nie była łatwiejsza.

Największą inspiracją, jaką możesz uzyskać, są relacje z ludzie, którzy poświęcają swój czas i uśmiech podczas  rozmowy z tobą:)

 

Skype na j. polskim – wywiad z pisarzem

Po języku angielskim i historii, przedstawiam Wam kolejną lekcję – język polski, na którym można sięgnąć po komunikator Skype na platformie Microsoft Education. Lekcję możemy dołączyć do tematów wywiadu, czytania książek i dysleksji.

Geoffrey Simpson dwa lata temu napisał swoja pierwszą książkę. Podczas rozmowy Skype opowiedział nam o swojej wielkiej niechęci do czytania jako dziecko. Było to spowodowane dysleksją, wolnym tempem czytania. Jednak wielka fantazja i poszukiwanie przygód rozbudziły w nim pasję do czytania i potem do pisania.

Uczniowie zadawali autorowi mnóstwo pytań, dopytywali też o zianteresowania sportowe. Zuch chłopaki, spisali się na medal, mimo że to dopiero czwarta klasa.

I znów nauka przez zabawę. Cały Skype!!!

 

https://wordpress.com/post/mbuszmanmajsterkowoedukacyjne.home.blog/110

https://wordpress.com/post/mbuszmanmajsterkowoedukacyjne.home.blog/149

Monticello z listy UNESCO – history Skype lesson at Jefferson’s (English-Polish)

We, as usual, are learning quite far away – the museum in Monticello from the list of UNESCO World Heritage, that is, we moved to the possession of the third president of the USA – Thomas Jefferson.

We visited the library of the president, we were in the room where he spent time with his good friend Tadeusz Kosciuszko. Jefferson was a fan of expanding education, he created beautiful gardens in his estate, and Monticello itself and founded by the president of the University of Virginia are still at the very top of the USA.

This is no longer an ordinary history lesson, the story itself writes us the scenarios of life. Be in Virginia for a moment, priceless …

My dzisiaj jak zwykle edukacyjnie i dosyć daleko – muzeum w Monticello z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, czyli przenieśliśmy się do posiadłości trzeciego prezydenta USA – Thomasa Jeffersona.

Zwiedzaliśmy bibliotekę prezydenta, byliśmy w pokoju, w którym spędzał czas ze swoim dobrym przyjacielem-Tadeuszem Kościuszko. Jefferson był fanem poszerzania edukacji, stworzył piękne ogrody w swej posiadłości,  a samo Monticello i założony przez prezydenta Uniwersytet Virginia są nadal at the very top of the USA.

 

 

To już nie jest zwykła lekcja historii, to sama historia pisze nam scenariusze życia. Być w Virginii choć prze chwilę, bezcenne…

Bezpłatne szkolenia Erasmus Plus dla nauczycieli – jak to zrobić?

intro_erasmus1
Raz w roku można ubiegać się o dofinansowanie na bezpłatne wyjazdy szkoleniowe nauczycieli w ramach programu funduszy europejskich Erasmus +i nie dotyczy to tylko kursów językowych czy metodycznych. Możesz prowadzić lekcje lub obserwować zajęcia u swoich kolegów zagranicznych? Nie wiesz jak? Przeczytaj:)
W tym roku czas złożenia wniosków mija 5 lutego 2019 g.12.00. Czasu niewiele, ale można rozpocząć przygotowania do pracy na następny rok. A jest co robić.
Z wymogów formalnych szkoła musi być zarejestrowana na portalu URF i mieć nadany numer PIC. Szczegóły http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/
Dla mnie bardzo ciekawą informacją ze szkolenia Erasmus Plus
był fakt, że w akcji KA1 (dla nauczycieli, KA2 dla uczniów) można uczestniczyć w trzech rodzajach mobilności:
– kursy językowe i metodyczne
– job shadowing czyli obserwacje lekcji u zagranicznych kolegów
– teaching assignment czyli prowadzenie lekcji w szkole zagranicznej (pod opieką nauczyciela z tej szkoły)
Jak uzyskać szkołę partnerską na obserwacje lub prowadzenie lekcji?
– na własną rękę – z poprzednich projektów, z etwinningu, z polecenia (szkoła partnerska musi mieć numer PIC)
– z portalu
Ciekawa oferte kursów językowych i metodycznych dla nauczycieli ma szkoła językowa Glossa, która pomaga też w pisaniu wnioskow.
Po napisaniu wniosku dla dowolnej liczby nauczycieli ze szkoły, możemy uzyskać dofinansowanie na zakwaterowanie, wydatki na miejscu, dojazd, opłatę za kurs.
Przygotowań i pracy sporo, ale warto spróbować. Powodzenia