Szkoleniowy maraton – Global Connections

Global Connections 2020 mamy za sobą. W październiku i listopadzie przeprowadziłam wiele szkoleń o globalnych lekcjach i projektach Skype in the Classroom oraz przygotowaniach do Global Connections. Sesje trwały w języku polskim i angielskim, spotkałam w grupie szkoleniowej grono MIEExpert Polska oraz uczesticzyłam w międzynarodowych warsztatach po angielsku zorganizowanych przez IATEFL Poland oraz w konferencji metodycznej DOS.TEEN 2.0

We have Global Connections 2020 behind us. In the price list and in November, I conducted a lot of trainings about global lessons and Skype in the Classroom projects and preparations for Global Connections. The sessions were conducted in Polish and English, the MIEExpert Polska group met in the training group and participated in international workshops in English organized by IATEFL Poland and in the methodological conference DOS.TEEN 2.0

https://wke.lt/w/s/AEgdiI