Niesamowite doświadczenia z lekcji Skype z uniwersytetu w Dubaju. Extraordinary experiences from Skype lesson at Zayed University in Dubai (Polish-English)

Dzisiaj, w ramach dni otwartych szkoły, odbyliśmy w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdańsku niezwykłą lekcję Skype. Na chwilę staliśmy się częścią międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Zayed w Dubaju, na której nauczycielka Pani Soad Mizher prowadziła warsztaty o lekcjach Skype. Jednym z uczestników lekcji był znany piłkarz z Kuwejtu Hashem Adnan.

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Językoznawstwa i Języków Stosowanych (ALLT 2019) jest objęta patronatem Ministra Kultury i Rozwoju Wiedzy i odbywa się w dniach od 7 do 9 marca 2019 roku w Zayed University Convention Center, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, pod hasłem: Angażowanie się w zmiany: nowe perspektywy nauczania i uczenia się.

Podczas lekcji Skype, najpierw zagraliśmy w Mystery Skype, czyli odgadywanie miejsca swojego rozmówcy. Nie było łatwo znaleźć ten mały, jednak jak malowniczy i popularny kraj. Potem chwilę porozmawialiśmy o sporcie. Okazało się, że jednym z uczestników jest znany piłkarz z Kuwejtu Hashem Adnan, który zna wiele drużyn piłkarskich z Polski. Piłkarz dociekliwe pytał o puchary, które stały w naszej klasie.

To była niezapomniane spotkanie ze wspólną wymianą doświadczeń. Uczymy się globalnie i od siebie nawzajem.

assets_images_1152x492_55Inked53584769_943508629372999_6268815883058020352_n_LI53761863_943508722706323_3748035289965133824_nBez tytułu

 

Ms Gosia

Today, as part of the open days of the school, we had an amazing Skype lesson at the Primary School No. 35 in Gdańsk. For a while, we became a part of an international conference at the University of Zayed in Dubai, where teacher Soad Mizher led workshops about Skype lessons. One of the participants of the lesson was a well-known football player from Kuwait Hashem Adnan.

The Applied Linguistics and Language Teaching International Conference and Exhibition (ALLT 2019) is held from March 7th to 9th 2019 at Zayed University Convention Centre, Dubai, United Arab Emirates, under the theme:

Engaging in Change: New Perspectives of Teaching and Learning

During the Skype lesson, we first played in Skype Mystery, that is, guessing the place of your interlocutor. It was not easy to find this small, but like a picturesque and popular country. Then we talked a little bit about sport. It turned out that one of the participants is a well-known footballer from Kuwait Hashem Adnan, who knows many football teams from Poland. The inquisitive footballer asked about the cups that were in our class.

It was an unforgettable meeting with a shared exchange of experience. We learn globally and from each other.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s