Aplikacje Skype, Sway, Flipgrid- innowacja pedagogiczna

46460852_2193646657321730_7225650784615006208_nDla nauczycieli nieprzekonanych do technologii mam dziś sporą dawkę nowości do użycia od zaraz w Waszej klasie, zgodnie z podstawą programową. Aplikacje Microsoft Education: Skype, Sway, Flipgrid dostępne na każdym przedmiocie w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów i pracy projektowej.

Poniżej przedstawiam prezentacje Sway jak korzystać z lekcji Skype oraz część innowacji pedagogicznej, jakie są wymagania formalne i podstawa prawna oraz moje pomysły na lekcje na angielskim i historii. Do tego wzoru można oczywiście zmienić tematykę, korzystając z bezpłatnej bazy lekcji Microsoft Education (https://education.microsoft.com). Platforma zawiera program Skype w klasie, dzięki któremu możecie pracować z edukatorami na całym świecie, rejestrując się na wybrane lekcje. Tutaj jest potrzebna znajomość angielskiego, ale np do udziału w szkoleniach używamy polskiego (dostępne są napisy )

O narzędziach Microsoft możecie też przeczytać na blogu Doorty Kujawy – Weinke

http://inspirowniaedukacyjna.blogspot.com/2019/02/narzedzia-microsoft-realizacja-podstawy.html

 

Przejdź do tego Swaya

                            INNOWACJA PEDAGOGICZNA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII

APLIKACJE EDUKACYJNE MICROSOFT (SKYPE, SWAY, FLIPGRID)

A KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW”

Temat: Aplikacje edukacyjne Microsoft (Skype, Sway, Flipgrid) w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, zgodnie z treścią podstawy programowej 2017 r.

Autorzy: Małgorzata Dobke-Buszman, Sylwia K

Realizatorzy: : Małgorzata Dobke-Buszman, Sylwia K

Okres realizacji: marzec 2019 – luty 2020

Miejsce innowacji: Szkoła Podstawowa nr 35 z oddziałami sportowymi w Gdańsku

Rodzaj innowacji: metodyczno-programowa

Zakres i warunki: Innowacja będzie realizowana w klasie 5a i 5c na zajęciach lekcyjnych oraz fakultatywnych zajęciach z języka angielskiego i historii

Program ulegający modyfikacji:

– historia – Program nauczania historii „Wczoraj i dziś” kl. IV-VIII zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 r.

– język angielski – Program nauczania języka angielskiego dla klas 4-8 z 2017.

I PODSTAWA PRAWNA I ZAŁOŻENIA

Prezentowana innowacja metodyczno-programowa oparta jest w przeważającej mierze na programie nauczania języka angielskiego dla kals 4-8 zgodnego z nową podstawą programową z 2017 oraz na programie nauczania historii „Wczoraj i dziś” kl. IV-VIII z 2017.

Zgodnie z podstawą programową z 2017, innowacja zakłada rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez nowe technologie i prace projektowe na historii i angielskim.

Innowacja powstała w oparciu o :

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977)

• Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (D.U. z 2002, nr 23, poz. 225 ze zmianami)

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) -art. 22 ust. 2 pkt 6.
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. Poz. 60) – art. 15 pkt 29b.
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. nr 56, poz. 506 ze zm.).

II ZAKRES INNOWACJI

Innowacja pedagogiczna z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez stosowanie nowoczesnych aplikacji na języku angielskim i historii skierowana jest do uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej nr 35 z oddziałami sportowymi w Gdańsku.
Założeniem innowacji jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów dzięki nowym technologiom i pracy projektowej na historii i angielskim.

W innowacji wykorzysta się następujące bezpłatne i proste w użyciu aplikacje: Skype, Sway i Flipgrid.

Skype to bezpłatny komunikator rozmów międzynarodowych. Lekcje Skype to program na darmowej platformie edukacyjnej Microsoft Education polegający na korzystaniu z bazy lekcji międzynarodowych, głównie w języku angielskim:

lekcje Skype z prelegentem – lekcje ze specjalistą danej dziedziny np. pisarzem, weteranem armii

Mystery Skype – gra – zagadka, polegająca na odgadnięciu miejsca swojego rozmówcy na podstawie pytań i odpowiedzi tak/nie

Skype Collaboration – współpraca projektowa przez Skype, uczniowie pracują w obrębie tematu, wykonują zaplanowane działania i w podsumowaniu dzielą się efektami podczas połączenia Skype

Virtual Field Trip – wirtualna wycieczka Skype, udział uczniów w zwiedzaniu obiektu przez Skype np. muzeum, parku i innych

Sway to aplikacja tworzenia dynamicznych i nowoczesnych prezentacji. Z łatwością dodaje się zdjęcia, filmy, które są dostępne podczas pracy aplikacji. Jest to unowocześniona wersja prezentacji PowerPoint, nie wymagająca zapisywania, działająca poprzez udostępniony link.

Flipgrid to narzędzie umożliwiające nagranie krótkich filmów na wybrany temat. Uczniowie mogą wypowiedzieć się w temacie i przekazać swoje opinie w szybki sposób. Dzięki odpowiedniemu linkowi, dostęp do wskazanego zadania jest globalny.

W innowacji zamierza się rozwijać następujące kompetencje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2012 r. poz. 977:

 1. czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;
 2. myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
 3. myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
 4. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
 5. umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
 6. umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
 7. umiejętność pracy zespołowej.

Przewiduje się realizację sześciu zadań edukacyjnych łączących historię i angielski:

 1. współpraca projektowa Skype „Ludzie, którzy mieli wpływ na dzieje ludzkości” – marzec/kwiecień 2019
 2. współpraca projektowa Skype oraz aplikacje Sway i Flipgrip „Fakty o twoim kraju” – maj/czerwiec 2019
 3. Mystery Skype – gra – zagadka z uczniami Meksyku – jakie to zwierzę wrzesień 2019
 4. wirtualna wycieczka Skype – muzeum w Wyoming o prawach kobiet – pazdzienik/listopad 2019
 5. prelegent Skype z Australii oraz aplikacje Sway i Flipgrid– porównanie polskich i australijskich tradycji Bożego Narodzenia – grudzień 2019
 6. prelegent Skype z USA – weteran wojenny wspomina II wojnę

Innowacje będzie prowadzona w klasach piątych (od nowego roku szkolnego – szóstych) w ramach godzin lekcyjnych oraz w wymiarze 1 fakultatywnej godziny języka angielskiego w miesiącu i 1 fakultatywnej godziny historii w miesiącu.
Uczniowie będą rozwijali poprzez prace w projektach z narzędziami Skype, Sway i Flipgrid swoje umiejętności społeczne i informatyczne. Będą pracować w grupach i zespołach, zdobędą ciekawą wiedzę i doświadczenia w procesie uczenia się, dokonają selekcji i analizy przedstawionych treści i materiałów, opanują sztukę jasnej komunikacji w języku ojczystym i angielskim, rozwiną umiejętności negocjacji, prezentacji i autoprezentacji.

III PRZYCZYNY I MOTYWACJA WPROWADZENIA INNOWACJI ORAZ OCZEKIWANIA Z NIĄ ZWIĄZANE

IV PRZEWIDYWANE EFEKTY WDROŻENIA INNOWACJI (w tym sposoby ewaluacji np. ankiety, obserwacje)

V CELE INNOWACJI (ogólne i szczegółowe)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s